Praktijk Kruip

Delen
Therapeut(en)
Pamela Visser
Telefoon algemeen
024-6453885
Vestiging(en)
Zesweg 154
6604 BP Wijchen
024-6453885
Van Boetzelaerstraat 8
6515 JA Nijmegen (Oosterhout)
024-6453885
Thermionpark 21
6663 MM Lent
024-6453885
Contractgemeente(n)
Lingewaard
Overbetuwe
Beschikbaarheid
3-4 weken
Praktijk Kruip is een praktijk met jarenlange ervaring in hulp aan kind en jeugdigen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar en hun omgeving (ouders, school) in Wijchen, Lent en Nijmegen (Oosterhout). Er zijn zowel mogelijkheden tot het doen van psychodiagnostisch onderzoek naar de achtergrond van de klachten, als behandeling ervan in de Generalistische basiszorg als Gespecialiseerde zorg.

Redenen van aanmelding kunnen alle problemen zijn waar kinderen, adolescenten en hun ouders in hun ontwikkeling en opvoeding tegen aan kunnen lopen, met uitzondering van specifieke leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie).
Te denken valt aan:
* Stemmingsklachten
* Angstklachten
* Gedragsproblemen
* problemen op school (concentratieproblemen)
* problemen in de sociale omgang
* vermoeden van ADHD/ ADD of Autisme
* psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn)
* traumagerelateerde klachten
* ontwikkelingsproblemen bij het jonge kind (0 t/m 4 jaar)
* problemen in de gezinssfeer enzovoort.

Er bestaat een nauwe samenwerking met de huisartsen, scholen, en andere hulpverleningsinstanties. Mede doordat Praktijk Kruip in gezondheidscentra, in de wijk zit.

Psychodiagnostisch aanbod bestaat uit persoonlijkheidsonderzoek, intelligentieonderzoek, functieonderzoek (informatieverwerking, concentratie), gezinsonderzoek, spelobservatie

Het behandelaanbod is breed en bestaat uit Cognitieve gedragstherapie, Ouderbegeleiding, Traumabehandeling (EMDR), Kinder - en jeugd Psychotherapie, Gezins/ systeemtherapieLeeftijdsgroep(en)
0-4 jaar
12-18 jaar
4-12 jaar
Taal/Talen
Engels
Nederlands
Kinder- en Jeugdpraktijken Regio Arnhem