Praktijk Zij aan Zij

Delen
Therapeut(en)
Meike Manschot
Telefoon algemeen
06-45 69 87 08
Vestiging(en)
Locatie Velp
Emmastraat 18a
6881 ST Velp
0645698708
Locatie Zevenaar
De Hooge Bongert 1a
6903 DA Zevenaar
0645698708
Locatie Doetinchem
Keppelseweg 26
7001 CG Doetinchem
0645698708
Contractgemeente(n)
Arnhem
Doesburg
Duiven
Lingewaard
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rijnwaarden
Rozendaal
Wageningen
Westervoort
Zevenaar
Beschikbaarheid
0-2 weken
3-4 weken
Logo Meike Manschot Praktijk Zij aan Zij is een praktijk die zich richt op het opgroeiende kind, de jongere en zijn/haar omgeving. In de verschillende ontwikkelingsfasen die kinderen en jongeren doorlopen brengen soms moeilijkheden met zich mee. Wij werken samen bij het omzetten van deze moeilijkheden in mógelijkheden door kortdurend, handelings- en oplossingsgericht te werken.

Behandeling


Persoonlijke begeleiding en aandacht voor ouders en kinderen, begeleiding bij kinderen en jongeren: problematiek gericht op leren (o.a. remedial teaching), faalangst, sociale vaardigheden, zowel individueel als in groepen. We bieden werkgeheugentraining (Cogmed) en begeleiding op leergebied (hoe leer ik te leren?). Begeleiding van ouder(s)/ verzorger(s) met opvoedingsvragen; ondersteuning en het coachen van kinderen met leer- en gedragsproblemen. Bredere context: voorlichting, workhops en presentaties, begeleiden van docenten.

De soorten therapieën die daarbij ingezet worden, zijn cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en psycho-educatie. Bij de behandeling worden ouders, leerkrachten, huisartsen en andere personen betrokken. Wij werken handelingsgericht en volgens de beroepscode van de NVO/NIP.

Naast individuele behandelingen biedt Praktijk Zij aan Zij ook diverse groepstherapieën: Rots en Water training, groepstraining psychomotorische therapie (PMT), beeldende therapie, sociale vaardigheidstraining, training leren kun je leren, examen- en cito voorbereidingsgroepen. De leeftijden voor de groepen lopen uiteen van 6 tot 18 jaar.

Diagnostiek


Onderzoek naar leer- gedrags- en sociale- en emotionele problemen zoals lees- en spellingproblemen (dyslexie), rekenproblemen (dyscalculie), (hoog)begaafdheid, capaciteiten/intelligentieonderzoek, schoolkeuze en onderzoek op sociaal emotioneel gebied, gedragsvragenlijsten - en onderzoek, observaties en gesprekken. Gezinsonderzoek kan deel uitmaken van de diagnostiek. De leeftijden voor onderzoek variëren van 3 jaar tot ongeveer 21 jaar (met uitzondering van het gezinsonderzoek). Onze diagnostiek is handelingsgericht (HGD).
Beroepsgroep(en)
GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist
Psycholoog, orthopedagoog, pedagoog
Vaktherapeut, HBO-therapeut, post-HBO-therapeut
Registratie(s)
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
Specialisme(n)
Dyslexie
Gedragsproblemen
Hoogbegaafdheid
Leerproblemen/studieproblemen
Zindelijkheidsproblemen
Leeftijdsgroep(en)
0-4 jaar
12-18 jaar
18-25 jaar
4-12 jaar
Taal/Talen
Nederlands
Duits
Engels
Kinder- en Jeugdpraktijken Regio Arnhem