Motivatiepsycholoog.nl

Delen
Therapeut(en)
Saskia Bruyn Motivatiepsycholoog
Telefoon algemeen
0614978509
Vestiging(en)
Monseigneur Bekkersstraat 14
6836HK Arnhem
Contractgemeente(n)
Arnhem
Doesburg
Duiven
Lingewaard
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rijnwaarden
Rozendaal
Wageningen
Westervoort
Zevenaar
Beschikbaarheid
0-2 weken
Logo Saskia Bruyn Motivatiepsycholoog

Motivatie op school

De schooltijd van onze kinderen duurt lang, en het is belangrijk dat zij hun leerplezier kunnen behouden. Bij sommige kinderen lukt dat niet. Als naar school gaan elke dag een straf is, kan je kind allerlei problemen ontwikkelen. Dat kan storend/zorgelijk gedrag zijn of een negatieve stemming, maar ook lichamelijke klachten kunnen zich voordoen. Uiteindelijk kan je kind zelfs thuis komen te zitten.

Basisschool

In de basisschoolperiode ben je als ouder betrokken bij de opvoeding en het onderwijs van je kind(eren). Daarbij werk je intensief samen met school. In geval van problemen probeer je ook samen een oplossing te vinden. Kom je er niet uit, dan lijdt je relatie met de school schade en je kind heeft daar last van. Of de school doet zijn best, maar heeft geen oplossing te bieden.

Voortgezet onderwijs

Soms loopt een leerling op de middelbare school vast. Het schoolwerk kan niet meer boeien, of andere activiteiten krijgen steeds vaker voorrang. De cijfers lopen terug, en zittenblijven - of afstromen - dreigt. Verschijnselen van burn-out of algehele uitputting kunnen je kind verlammen. Met hulp van de motivatiepsycholoog kan het de weg (terug)vinden naar een goede startpositie voor het zelfstandige leven.

Werkwijze

Als motivatiepsycholoog ga ik in gesprek met je kind en met jullie, ouders, om de oorzaak van de motivatieproblemen in beeld te krijgen. Indien nodig vinden ook gesprekken op school plaats met docenten en eventuele andere betrokkenen. Daarna werken we samen aan concrete oplossingen. Doel van de behandeling is dat je kind weer met plezier naar school gaat en zich verder kan ontwikkelen en ontplooien.

Als er sprake is van een stoornis/afwijking waarvoor je kind onder behandeling is bij een GGZ-psycholoog kan ik in overleg aanvullend werken om de schoolproblematiek aan te pakken.
Beroepsgroep(en)
Psycholoog, orthopedagoog, pedagoog
Registratie(s)
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Specialisme(n)
Gedragsproblemen
Hoogbegaafdheid
Leerproblemen/studieproblemen
Lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
Stemmingsproblemen
Leeftijdsgroep(en)
12-18 jaar
4-12 jaar
Taal/Talen
Nederlands
Engels
Kinder- en Jeugdpraktijken Regio Arnhem