ORGYD Kindergroen

Delen
Therapeut(en)
Yvon Schuler / Pedagoog, coach, Therapeut
Telefoon algemeen
06-51231903 of 026-3512733
Vestiging(en)
De Park 12
6661 NW Elst
06-51231903 of 026-3512733
Wagnerlaan 67
6815 AD Arnhem
0651231903 of 026-3514869
Contractgemeente(n)
Arnhem
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rozendaal
Beschikbaarheid
3-4 weken
ORGYD kindergroen in Arnhem en Elst is een praktijk voor coaching en therapie specifiek voor kinderen van 4 tot 18 jaar. De integratieve kindertherapie is een kortdurende en laagdrempelige behandeling gericht op: lichamelijke en psychosomatische klachten, aangeleerde probleemgewoontes, verwerking van emotionele conflicten, gedragsproblematiek, ontwikkelingsfase problematiek. Mijn aanbod is gericht op:

- Coaching bij het oplossen emotionele blokkades, versterken van sociale vaardigheden, eigen wijsheid ontdekken, zelfvertrouwen versterken en zelfwaardering vergroten.
-Therapie en behandeling bij o.a.: angst of fobie, trauma- en/of rouwverwerking, gedragsproblemen (woedeaanvallen, destructief gedrag, liegen, pesten), hechtingstoornissen, faalangst.
- Ouderondersteuning en opvoedbegeleiding. Ouders zijn een belangrijke hulpbron voor de kinderen, maar kunnen zelf ook begeleiding vragen.
- Onderwijsondersteuning en begeleiding leerkrachten. Als een kind niet lekker in zijn/haar vel zit heeft dit vaak grote gevolgen voor de schoolprestaties en het gedrag in de klas.
- Training van ouders en leerkrachten, zowel individueel als in groepsverband. Hiervoor maak ik speciale arrangementen. De hechtingsproblematiek is een belangrijk aanknopingspunt.


Methoden

In mijn werk zet ik verschillende (non-)specifieke methoden en technieken (interventies) in om het kind (en zijn ouders/begeleiders) te ondersteunen. Dit zijn: speltechnieken, creatief werk, gesprekken, drama, imaginatie,inzet van hulpbronnen, meditatie en lichaamswerk en inzet van de activator (cliƫntgerichte aanjager van veranderingsprocessen). Bij Integratieve Kindertherapie staat de eigen kracht van het kind centraal en vooral ook de eigen oplossingen. Ik werk met wat het kind al kan en zoek samen met het kind naar nieuwe manieren om problemen op te lossen en zelf in actie te komen. De zelfhelende houding van het kind wordt aangesproken. Mijn specialiteit is werken met kinderen (en hun begeleiders) in de natuur. Ik heb een buitenpraktijk ter beschikking, waar ik kinderen nieuwe ervaringen laat opdoen.
Beroepsgroep(en)
Psycholoog, orthopedagoog, pedagoog
Vaktherapeut, HBO-therapeut, post-HBO-therapeut
Registratie(s)
Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
Register voor Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
Specialisme(n)
ADHD
Autisme spectrum problematiek
Echtscheiding
Gedragsproblemen
Gezinsproblemen
Leeftijdsgroep(en)
12-18 jaar
4-12 jaar
Taal/Talen
Engels
Duits
Nederlands
Kinder- en Jeugdpraktijken Regio Arnhem