Psychotherapiepraktijk De Zeeuw

Delen
Therapeut(en)
Marilene de Zeeuw
Telefoon algemeen
06-13931444
Vestiging(en)
Prins Hendrikstraat 9
6828 GN Arnhem
06-13931444
Contractgemeente(n)
Arnhem
Doesburg
Duiven
Lingewaard
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rijnwaarden
Rozendaal
Wageningen
Westervoort
Zevenaar
Beschikbaarheid
binnen 3 maanden
Psychotherapiepraktijk De Zeeuw (Arnhem) biedt psychotherapie voor zwangeren, baby's, peuters, kleuters, jongeren en hun ouders aan. De praktijk heeft helaas geen mogelijkheden voor de leeftijd 6 t/m 12 jaar.

Psychotherapie voor zwangeren, baby's, peuters, kleuters, adolescenten, ouders

Psychotherapiepraktijk De Zeeuw is m.n. gespecialiseerd in de behandeling van jonge ouder-kindrelaties/ gehechtheid, ouders met psychiatrische problemen, ouderschapstrauma's en jongeren met emotieregulatieproblemen, persoonlijkheidsproblemen en trauma.

De soorten therapie├źn die daarbij ingezet worden, zijn cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, video-feedback, Dimence Ouder-Kind Interventie, ouder-kind psychotherapie, spelpsychotherapie, Infant Mental Health, Acceptance and Commitment Therapy. Ouders en eventueel ook school en andere hulpverleners worden actief betrokken, tenzij een jongere dit uitdrukkelijk niet wenst.

Psychologisch onderzoek voor kinderen van 0 t/m 5 jaar

Met het oog op de voortgang van de behandeling kan er diagnostiek worden verricht bij het jonge kind. De psychotherapiepraktijk kan intelligentie-onderzoek doen, een observatie op school, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, spelobservatie doen in de spelkamer van de praktijk.
Leeftijdsgroep(en)
0-4 jaar
12-18 jaar
18-25 jaar
4-12 jaar
Taal/Talen
Nederlands
Engels
Kinder- en Jeugdpraktijken Regio Arnhem