Orthopedagogen en Jeugdpsychologenpraktijk van Oene & Postma

Delen
Therapeut(en)
Anja van der Marel, Maureen Postma, Tineke van der Vliet, Lieke Visser, Floor Enters
Telefoon algemeen
0318-420303
Vestiging(en)
Zorgpunt Bennekom
Commandeursweg 8-d
6721 TZ Bennekom
0318-420303
Wageningen
Generaal Foulkesweg 73
6703 BL Wageningen
0318-420303
Contractgemeente(n)
Renkum
Wageningen
Beschikbaarheid
binnen 3 maanden
Logo Anja van der Marel, Maureen Postma, Tineke van der Vliet, Lieke Visser, Floor Enters

Aanbod


De Orthopedagogen- en Jeugdpsychologenpraktijk van Oene & Postma richt zich zowel op jeugdigen in de leeftijd van 3 t/m 18 jaar, als op hun opvoeders. Wij bieden handelingsgericht psychodiagnostisch onderzoek op het gebied van leer-, gedrag en ontwikkelingsproblematiek, waarbij zowel adviezen voor de ouders en de jeugdige, als adviezen voor school worden gegeven. 

Het betreft:
  • Onderzoek naar het sociaal-emotioneel functioneren
  • Dyslexie- en dyscalculie onderzoek
  • Problemen met de werkhouding, de concentratie of met de executieve functies
  • Intelligentiebepaling, waaronder hoogbegaafdheidsonderzoek.

Wij geven kortdurende begeleiding bij opvoedingsvragen, gedragsproblemen en emotionele problemen van kinderen. Voor ouders gebeurt dit in de vorm van oplossingsgerichte oudergesprekken en psycho-educatie. Jeugdigen bieden wij individuele behandeling voor hun problematiek in de vorm van gesprekken en spel. Deze behandelingen zijn gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie.

Naast dit algemene aanbod bieden we de volgende gespecialiseerde trainingen aan:
  • Gedragstraining voor ouders en kinderen met druk of opstandig gedrag
  • Behandeling van complexe rouw bij jeugdigen
  • Floorplay en Theraplay
  • 'Dyslexie de baas' (leerlingen uit klas 1 en 2 voortgezet onderwijs met dyslexie én sociaal emotionele problematiek)
  • EMDR-behandeling: voor trauma's en angsten
Beroepsgroep(en)
GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist
Registratie(s)
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
Specialisme(n)
ADHD
Angst of dwangproblemen
Gedragsproblemen
Leerproblemen/studieproblemen
Trauma
Leeftijdsgroep(en)
12-18 jaar
4-12 jaar
Taal/Talen
Engels
Nederlands
Kinder- en Jeugdpraktijken Regio Arnhem