KidzEigen

Delen
Therapeut(en)
Steffie Moonen - Orthopedagoog NVO
Telefoon algemeen
06-23299351
Website
Vestiging(en)
Locatie Arnhem
Heijenoordseweg 1
6813 GG Arnhem
06-23299351
Locatie Duiven
Burg. van Dorth tot Medlerstraat 3
6921 AS Duiven
06-23299351
Contractgemeente(n)
Arnhem
Doesburg
Duiven
Lingewaard
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rijnwaarden
Rozendaal
Wageningen
Westervoort
Zevenaar
Beschikbaarheid
0-2 weken
3-4 weken
binnen 2 maanden
KidzEigen is een persoonlijke en kleinschalige orthopedagogische praktijk waar ouders en kinderen (0 tot 18 jaar) terecht kunnen met vragen over de opvoeding, het gedrag en de ontwikkeling van het kind. Bij KidzEigen kunnen gezinnen rekenen op professionaliteit en oprechte betrokkenheid. 
In mijn aanpak richt ik me vooral op ouders en de ouder-kind interactie. De vraag van ouders en kinderen staat hierin centraal. Mijn uitgangspunt is - vanuit samenwerking - ouders te versterken in hun ouderschap om optimaal aan te kunnen sluiten bij het kind. Op die manier leren ouders hun kind te helpen bij bijzondere opvoedingsvraagstukken, gedragsproblemen en/of verschillende fasen in de ontwikkeling van het kind. Hiernaast behandel ik - in samenwerking met de (kinder)diëtiste- regelmatig jeugdigen (0-12 jaar) met eetproblemen en -stoornissen. Ook bij deze behandeling worden ouders intensief betrokken.

Door een stevige theoretische basis en jarenlange ervaring schakel ik snel naar de praktijk van alledag. En dat is merkbaar. Na contact met KidzEigen zijn de problemen aangepakt en ervaren ouders en kinderen weer meer plezier in hun dagelijkse leven.

Bij KidzEigen kun je snel en gemakkelijk terecht.

Aanbod
Therapie en behandeling:  Orthopedagogische ouderbegeleiding en systeembehandeling, Behandeling m.b.v. Een Taal Erbij (contextuele benadering/ m.b.v. duplo-poppetjes wordt de gezinssituatie uitgebeeld en oude patronen herkend), behandeling voor jeugdigen (0-12 jaar) met eetproblemen- en stoornissen.
Diagnostiek: Intelligentieonderzoek en handelingsgerichte screening van sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag.
Zorgzwaarte: Behandeling B, productcode 45J23
In Arnhem en Duiven werk ik samen met kinderfysiotherapeuten en een (kinder)diëtiste. Op deze manier kunnen we - indien nodig - de zorg makkelijk vanuit diverse invalshoeken insteken. Handig bij bepaalde vragen, bijvoorbeeld rondom eten, slapen, zindelijkheid en sensorische informatieverwerking
Beroepsgroep(en)
Psycholoog, orthopedagoog, pedagoog
Registratie(s)
Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
Specialisme(n)
Eetproblemen
Gedragsproblemen
Gezinsproblemen
Ontwikkelingsproblemen 0-4 jaar
Slaapproblemen
Leeftijdsgroep(en)
0-4 jaar
12-18 jaar
4-12 jaar
Taal/Talen
Nederlands
Engels
Kinder- en Jeugdpraktijken Regio Arnhem