Marceline Sikken Orthopedagogiek

Delen
Therapeut(en)
Marceline Sikken - Orthopedagoog
Telefoon algemeen
+31 6 12053845
Vestiging(en)
Beethovenlaan 124
6865EE Doorwerth
+31 6 12053845
Contractgemeente(n)
Arnhem
Lingewaard
Overbetuwe
Renkum
Wageningen
Beschikbaarheid
0-2 weken
langer dan 3 maanden
Logo Marceline Sikken - Orthopedagoog Marceline Sikken Orthopedagogiek biedt persoonlijke en laagdrempelige begeleiding en behandeling aan ouders en kinderen in de basisschool- en voortgezet onderwijs leeftijd.
Je kunt er terecht met vragen over opvoeden, gedrag en leren. De hulp kan bestaan uit informatie en/of advies geven, observatie, onderzoek doen en behandeling & ondersteuning bieden.
Het betreft behandeling van cliënten met lichte tot matige ontwikkelings- en/of gedragsproblemen die zich afspeelt binnen het gezin en het netwerk. De focus van de behandeling ligt op het versterken van de eigen mogelijkheden en eigen krachten van ouders, kinderen en hun omgeving.
Een belangrijk aspect in de behandeling van Marceline Sikken Orthopedagogiek is de ambulante vorm. Behandeling vindt plaats in de eigen omgeving van cliënt, daar waar kind en/of ouders de hulp nodig hebben.
Beroepsgroep(en)
Psycholoog, orthopedagoog, pedagoog
Registratie(s)
Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
Specialisme(n)
ADHD
Autisme spectrum problematiek
Emotie-regulatie
Gedragsproblemen
Gezinsproblemen
Leeftijdsgroep(en)
12-18 jaar
4-12 jaar
Taal/Talen
Nederlands
Engels
Kinder- en Jeugdpraktijken Regio Arnhem