Pedagogische Praktijk GRIT

Delen
Therapeut(en)
Ingrid Hoogerwerf-Orthopedagoog
Telefoon algemeen
06-15544001
Vestiging(en)
Zuidpoort Arnhem
Wassenaarweg 40
6843NW Arnhem
Contractgemeente(n)
Arnhem
Doesburg
Duiven
Lingewaard
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rijnwaarden
Rozendaal
Wageningen
Westervoort
Zevenaar
Beschikbaarheid
0-2 weken
3-4 weken
Binnen Praktijk GRIT wordt begeleiding en behandeling geboden aan jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. De focus ligt op milde tot matige psychische klachten, gedragsproblemen of tekorten in de leervoorwaarden. Waar dat mogelijk is worden opvoeders betrokken en versterkt in hun opvoedvaardigheden. Het aanbod betreft behandeling, begeleiding en training gericht op het versterken van o.a.: zelfbeeld, welbevinden, inzicht en zelfinzicht, probleemoplossend vermogen, emotieregulatie, assertiviteit en/of leervoorwaarden.
Het doel is dat jongeren en hun opvoeders snel op eigen kracht verder kunnen en ernstigere psychische-, gedrags- of leerproblemen voorkomen worden.
Beroepsgroep(en)
Psycholoog, orthopedagoog, pedagoog
Registratie(s)
Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
Specialisme(n)
Emotie-regulatie
Gedragsproblemen
Leerproblemen/studieproblemen
Stemmingsproblemen
Leeftijdsgroep(en)
12-18 jaar
4-12 jaar
Taal/Talen
Nederlands
Kinder- en Jeugdpraktijken Regio Arnhem