Kind & meer

Delen
Therapeut(en)
Kind & meer
Telefoon algemeen
06-10862460 of 026-3791901
Vestiging(en)
Steijnweg 24
6861 DH Oosterbeek
026 3791901
Vredesteinsestraat 3a
6665 LG Driel
06-10862460
Kruisakkers 3
6662 DV Elst
06- 10862460
van Ingenweg 2
6871 EP Renkum
026 3791901
Contractgemeente(n)
Arnhem
Doesburg
Duiven
Lingewaard
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rijnwaarden
Rozendaal
Wageningen
Westervoort
Zevenaar
Beschikbaarheid
3-4 weken
Logo Kind & meer Kind & meer is een praktijk voor vragen rondom opvoeding & gezin en staat voor kleinschalige, persoonlijke en betrokken hulp. Het team werkt oplossingsgericht en systeemgericht om kinderen en ouders zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder te laten gaan. Kind & meer werkt met gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 23 jaar.

Diagnostiek
Gezinsdiagnostiek, intelligentieonderzoek, onderzoek naar hoogbegaafdheid, leerproblemen, aandachts- en concentratieproblemen, executieve functies, sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag dmv screeningsinstrumenten: vragenlijsten, observaties gericht op handelingsadviezen en als nodig op diagnosestelling.
  
Behandeling
Therapie en begeleiding bij gezinsproblemen, opvoedingsvragen, gedragsproblemen, leerproblemen en andere ontwikkelingsvragen. Er wordt op maat gewerkt met elementen uit de oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, psychomotorische therapie (PMT), beeldende  en dramatherapie, opvoedingsondersteuning/ouderbegeleiding en gezinstherapie, Mindfulness, ACT, Sherborne (/Samenspel) en remedial teaching. 

Specialisaties
Hulp bij weerbaarheid, zelfvertrouwen, (faal-)angstreductie, sociale vaardigheden, hoogbegaafdheid, onderprestatie, stemmingsproblemen, piekerklachten en rouwverwerking. Therapie en psycho-educatie voor kinderen met oa ADHD en autisme, maar ook bij ouders met psychiatrische problemen (KOPP). Vastgelopen (complexe) gezinsinteracties, scheidingsproblematiek, nieuw samengestelde gezinnen.

(Groeps)trainingen
Weerbaarheid (Rots & Water), Bikkeltraining, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, en plannings- & organisatievaardigheden, vermindering faalangst, seksuele weerbaarheid, gelukstraining, Cogmed, Braingame Brian.

Deskundigheidsbevordering
Workshops, lezingen en trainingen voor scholen, kinderopvang, en andere professionals in oplossingsgericht werken, systeemtherapie, positieve psychologie en geluksonderzoek, breinontwikkeling, seksualiteit, hoogbegaafdheid, dyslexie, ADHD, autisme en andere thema's op gebied van ontwikkeling en opvoeding.

Registraties
Voor namen van ons team en beschrijving van hun professionaliteit: zie de website. Registraties;
SKJ, NVO, NVRG, NVPA, FVB, NIP, VGCT, BIG. Gecertificeerd Kids `skills trainer, Braingame Brian therapeut, Cogmed therapeut, Act & mindfulnesstrainer, Rots & watertrainers, Sherborne (samenspel) therapeuten.
Beroepsgroep(en)
GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist
Klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychiater
Psycholoog, orthopedagoog, pedagoog
Vaktherapeut, HBO-therapeut, post-HBO-therapeut
Registratie(s)
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
Nederlandse Vereniging voor Relatie-en Gezinstherapie (NVRG)
Register voor Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
Specialisme(n)
Autisme spectrum problematiek
Echtscheiding
Emotie-regulatie
Gezinsproblemen
Ontwikkelingsproblemen 0-4 jaar
Leeftijdsgroep(en)
0-4 jaar
12-18 jaar
18-25 jaar
4-12 jaar
Taal/Talen
Engels
Nederlands
Kinder- en Jeugdpraktijken Regio Arnhem