Speelruimte Speltherapie & Spelbegeleiding

Delen
Therapeut(en)
Rosicler Taffari
Telefoon algemeen
0647177574
Vestiging(en)
Roemer Visscherstraat 37
6824 MV Arnhem
0647177574
Contractgemeente(n)
Arnhem
Duiven
Lingewaard
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rijnwaarden
Rozendaal
Westervoort
Zevenaar
Beschikbaarheid
0-2 weken
3-4 weken
Geregistreerd op de SRVB: Register vaktherapeutisch beroepen. Speltherapie: psychotherapie via spel, voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Cliënt-centered therapy en Beeldcommunicatie vormen uitgangspunt voor Speltherapie. Centraal staat dat het kind zichzelf kan zijn, en zich veilig voelt om zijn eigenheid weer te ervaren. De therapeut werkt empathisch en responsief, zodat het kind de gelegenheid krijgt om een nieuw gedrag te oefenen in een veilige situatie.  Zo kan de therapeut zien wat het kind bezighoudt en het kind helpen zijn emoties uit te spelen, te beleven en te verwerken. Het kind heeft veel vrijheid om met allerlei expressie materiaal en speelgoed te spelen. De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. Naast Speltherapie, Spelbegeleiding en Ouderbegeleiding in Praktijk Speelruimte bied ik Ambulante Zorg aan op school, de opvang of in de thuissituatie.

Effect

De door de cliënt opgedane ervaringen in speltherapie leiden tot:
  • Herstel en verbetering van sociaal/emotionele klachten
  • Herstel en verbetering van gestagneerde sociaal/emotionele vroeg- ontwikkeling.
  • Verbetering van gedragsproblematiek
  • Herstel en verbetering van gezinsrelaties

Voor welke klachten en stoornissen wordt speltherapie ingezet?

Verstoringen in de sociaal emotionele ontwikkeling en gedragsproblemen i.v.m. echtscheiding, verlies, rouw of traumatische ervaringen, adoptie of ziekenhuisopname. Emotionele problemen, slaap problemen, angststoornissen, depressieve klachten.

Voor kinderen met lichte autistische stoornissen en lichte verstandelijke beperkingen werkt speltherapie ook. Als deze kinderen niet tot spelen komen wordt spelbegeleiding gegeven door de speltherapeut.
Beroepsgroep(en)
Vaktherapeut, HBO-therapeut, post-HBO-therapeut
Registratie(s)
Register voor Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
Specialisme(n)
Echtscheiding
Emotie-regulatie
Hechtingsproblemen
Trauma
Verlies en rouw
Zindelijkheidsproblemen
Leeftijdsgroep(en)
0-4 jaar
4-12 jaar
Taal/Talen
Anders
Spaans
Engels
Nederlands
Kinder- en Jeugdpraktijken Regio Arnhem