Taalhulp Arnhem

Delen
Therapeut(en)
Annet Homburg
Telefoon algemeen
035 6283802
Vestiging(en)
Akkerwindestraat 71-108
6832 CV Arnhem
035 6283802
Contractgemeente(n)
Arnhem
Lingewaard
Overbetuwe
Rheden
Wageningen
Westervoort
Beschikbaarheid
0-2 weken
(Stichting) Taalhulp Arnhem is een kleinschalige praktijk die gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van lees- en spellingproblemen (dyslexie) bij kinderen en volwassenen. Bij Stichting Taalhulp kunnen ouders en kinderen voor zowel vergoede als niet vergoede diagnostiek en behandeling terecht.

Aanbod

Dyslexie-onderzoek voor kinderen vanaf 7 jaar, adolescenten en volwassenen. Bij (Stichting) Taalhulp Arnhem wordt onderzoek gedaan naar dyslexie en lees- en spellingproblemen. Dit onderzoek geeft inzicht in de lees- en spellingproblematiek en de onderliggende cognitief dyslexie typerende factoren. Bij het onderzoek wordt inzicht verkregen in de denkstrategieën die gebruikt worden om lees- en spellingregels toe te passen. De analyse van de resultaten en denkstappen levert een concreet handelingsplan op.

Behandeling

De behandeling van dyslexie wordt uitgevoerd met behulp van de F&L-methode(R). Deze heldere en logische methode kent een zorgvuldige opbouw in modules. In de beginfase leert de cliënt zich expliciet te richten op de klankstructuur van woorden. Wanneer dit goed gaat, worden de spellingregels één voor één aangeboden. De modules hebben een cumulatief karakter: iedere nieuwe module bouwt voort op de voorgaande. Kennis die eerder is aangeboden komt in iedere module weer terug en wordt steeds herhaald. Aan het eind van de behandeling beschikt de cliënt over een logisch geheel van regels en inzicht in de taalstructuur.

Voor het ordenen en onthouden van informatie wordt gebruik gemaakt van mind maptechnieken.

Bij basisschoolleerlingen en scholieren wordt altijd samengewerkt met de school. Er is afstemming tussen de school en behandelaar van Stichting Taalhulp over de aanpak en de werkwijze. Resultaten van de behandeling worden regelmatig schriftelijk aan ouders en school gerapporteerd middels een schriftelijk verslag.
Beroepsgroep(en)
Psycholoog, orthopedagoog, pedagoog
Registratie(s)
Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
Specialisme(n)
Dyslexie
Leeftijdsgroep(en)
12-18 jaar
18-25 jaar
4-12 jaar
Taal/Talen
Engels
Duits
Nederlands
Kinder- en Jeugdpraktijken Regio Arnhem