ZieMij Arnhem

Delen
Therapeut(en)
Charlotte - psychomotorisch therapeut
Telefoon algemeen
06-43461573
Vestiging(en)
ZieMij Arnhem
de Overmaat 45G
6831AE Arnhem
06-43461573
Contractgemeente(n)
Arnhem
Doesburg
Duiven
Lingewaard
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rijnwaarden
Rozendaal
Wageningen
Westervoort
Zevenaar
Beschikbaarheid
3-4 weken
binnen 2 maanden
Logo Charlotte - psychomotorisch therapeut ZieMij komt in actie voor kinderen en jongeren die problemen ondervinden op het gebied van sociaal en emotioneel functioneren. Het belangrijkste doel van ZieMij is dat kinderen en jongeren hun eigen krachten leren ontdekken en benutten, zodat problemen afnemen en zij in staat worden gesteld om een gelukkiger leven te leiden. ZieMij bereikt deze doelstelling middels een ervaringsgerichte werkwijze. Niet alleen het praten, maar het doen en ervaren staat centraal.

ZieMij heeft ervaring in het aanbieden van begeleiding, training en psychomotorische therapie. Het uitgangspunt van onze dienstverlening is dat wij vraaggericht te werk gaan. Door onze hulp laagdrempelig en in de vertrouwde omgeving te organiseren, zijn wij in staat om snel aan te sluiten bij de al aanwezige vormen van hulp (gezin, school, buurtteam, POH-GGZ). Ons aanbod kan zowel individueel als aan groepen worden aangeboden In overleg kan er vervolgens worden gekozen voor begeleiding, training of psychomotorische therapie (PMT).

PMT is er voor kinderen en jongeren die om welke reden dan ook vastlopen in het dagelijks leven. Bij de PMT leren zij meer over zichzelf. Ze ontdekken hoe ze beter kunnen omgaan met hun probleem. Niet alleen door te praten, maar vooral door veel te doen en te ervaren. Op die wijze worden sociale en emotionele vaardigheden ontwikkeld en versterkt, zodat kinderen en jongeren weer zelfstandig verder kunnen.

Resultaten

Veel voorkomende veranderingen en resultaten die wij met onze doelgroep bereiken zijn een toename van inzicht, acceptatie, (zelf)vertrouwen, weerbaarheid en zelfbeheersing. Dit uit zich bijvoorbeeld in een betere samenwerking en afstemming met groepsgenoten of ouders.
Beroepsgroep(en)
Vaktherapeut, HBO-therapeut, post-HBO-therapeut
Specialisme(n)
ADHD
Emotie-regulatie
Gedragsproblemen
Hechtingsproblemen
Stemmingsproblemen
Leeftijdsgroep(en)
12-18 jaar
18-25 jaar
4-12 jaar
Taal/Talen
Nederlands
Kinder- en Jeugdpraktijken Regio Arnhem