Baltussen Praktijk voor orthopedagogiek en psychologie

Delen
Therapeut(en)
Lyanne Baltussen
Telefoon algemeen
06-48011294
Vestiging(en)
Eltensestraat 3
6922 JA Duiven
06-48011294
Contractgemeente(n)
Arnhem
Doesburg
Duiven
Lingewaard
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rozendaal
Westervoort
Zevenaar
Beschikbaarheid
0-2 weken
Baltussen Praktijk voor Orthopedagogiek en Psychologie is een kleine laagdrempelige praktijk in Duiven voor psychologische behandeling en onderzoek in de generalistische Basis GGZ en Jeugd- en Opvoedhulp, voor kinderen van 0 tot 12 jaar, jeugdigen en (jong-) volwassenen, waarbij sprake is van problemen in de thuissituatie en/of op school. Er kan een vermoeden zijn van ontwikkelings- problematiek, bijvoorbeeld voedings-en eetstoornissen, stoornissen in de zindelijkheid, slaap-waakstoornissen, een taalstoornis, autismespectrumstoornis, ADHD, trauma-en stressor- gerelateerde stoornissen (hechtingsstoornis, depressie, PTSS) en/of opvoedingsproblemen.

Daarnaast kunt u als ouder terecht voor opvoedingsvragen en ondersteuning in de omgang met uw kind.
Uitgangspunt is een goede samenwerking.
Wij hebben GEEN Lange wachtlijst.

Ons aanbod

 • Diagnostiek -psychologisch onderzoek naar intellectuele capaciteiten, sociaal- emotioneel functioneren en persoonlijkheidsontwikkeling, naar de opvoedingssituatie, naar schoolproblemen of
  naar DSM gerelateerde problematiek (bijv. Autisme/ADHD/ angst en stemming).
 • Observatie- in de opvoedsituatie, tijdens spel, In de schoolsituatie en/of In de gezinssituatie.
 • Kortdurende behandeling

Kortdurende behandeling

De kortdurende behandeling is oplossingsgericht en kan bestaan uit:
 • Individuele contacten met het kind of de jongere
 • Ouderbegeleiding
 • Gesprekken met het kind/jongere en ouders samen
 • Video-interactie begeleiding
 • Gezinsgerichte behandeling
 • Advisering aan school
 • EMDR (toepasbaar bij uiteenlopende traumatische ervaringen, faalangst, pestervaringen, negatieve ziekenhuiservaring, rouwverwerking en scheidingsangst)
 • Kortdurende cognitieve therapie

De praktijk staat voor kwaliteit en maatwerk, waarbij het kind/ de jongere centraal staat. Ouder(s)/(verzorger(s) en school worden hierbij betrokken. De hulp is gericht op het zoveel mogelijk normaliseren van het gedrag en de leefsituatie waarbij het belangrijk is dat ouders de regie kunnen behouden. Het doel is om eenieder zover te begeleiden dat ze op eigen kracht verder kunnen.
Beroepsgroep(en)
GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist
Registratie(s)
Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
Nederlandse Vereniging voor Psychologen en Agogen (NVPA)
Register voor Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
Specialisme(n)
Angst of dwangproblemen
Autisme spectrum problematiek
Eetproblemen
Emotie-regulatie
Ontwikkelingsproblemen 0-4 jaar
Trauma
Leeftijdsgroep(en)
0-4 jaar
12-18 jaar
18-25 jaar
4-12 jaar
Taal/Talen
Nederlands
Duits
Engels
Kinder- en Jeugdpraktijken Regio Arnhem